O firmie Portfolio Oferta Aktualnosci
Kontakt
Kontakt Administracja
Wykonawcy fasad

 

Wykonawcom fasad proponujemy :

  • kompleksowe opracowanie projektów wykonawczych/założeniowych, celem uzyskania statusu do realizacji
  • kompleksowe opracowanie projektów warsztatowych/produkcyjnych oraz montażowych
  • wykonywanie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych szkła
  • wykonywanie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych konstrukcji aluminiowych wszystkich dostępnych na rynku systemów
  • wykonywanie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych podkonstrukcji stalowych
  • uzgodnienia projektowe z architektem obiektu
  • uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez architekta obiektu lub/i inwestora
  • sprawdzenie rozwiązań architektonicznych pod względem możliwości realizacji
  • współpraca z instytutami technicznymi, m.in. ITB oraz pozyskiwanie opinii technicznych