O firmie Portfolio Oferta Aktualnosci
Kontakt
Kontakt Administracja
Generalni Wykonawcy

 

Generalnym Wykonawcom oferujemy :

 • doradztwo w zakresie elewacji dotyczące funkcjonalnych, konstrukcyjnych i technicznych uwarunkowań
 • doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań technicznych w porównaniu z kosztami ich realizacji
 • sporządzenie dokumentacji projektowej przetargowej wraz ze specyfikacjami
 • kompleksowe opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych w zakresie fasad
 • wykonywanie obliczeń statycznych szkła, konstrukcji aluminiowych oraz stalowych
 • uzgodnienia projektowe z architektem obiektu
 • uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez architekta obiektu lub/i inwestora
 • weryfikacja dokumentacji architektonicznej pod względem możliwości realizacji
 • ocena rozwiązań technicznych pod względem zgodności z polskim Prawem Budowlanym
 • ocena poprawności rozwiązań projektowych w odniesieniu do wymogów fizyki budowli, wymogów akustycznych, statyki i wytrzymałości
 • prowadzenie negocjacji technicznych i wybór wykonawcy elewacji
 • nadzory na budowie - kontrola prac warsztatowych i montażowych
 • sporządzanie raportów miesięcznych z postępu robót na budowie
 • przygotowanie sprawozdania końcowego oraz udział w odbiorze końcowym