O firmie Portfolio Oferta Aktualnosci
Kontakt
Kontakt Administracja
Architekci

 

Pracowniom architektonicznym oferujemy współpracę w zakresie :

  • doradztwa w zakresie elewacji dotyczącego funkcjonalnych, konstrukcyjnych i technicznych uwarunkowań
  • doradztwa przy wyborze odpowiednich rozwiązań technicznych w porównaniu z kosztami ich realizacji
  • opracowania projektów koncepcyjnych wraz z kosztorysami
  • sporządzenia dokumentacji projektowej przetargowej wraz ze specyfikacjami technicznymi
  • opracowania projektów budowlanych, wykonawczych w zakresie elewacji
  • wykonywania obliczeń statycznych szkła, konstrukcji aluminiowych oraz stalowych
  • oceny rozwiązań technicznych pod względem zgodności z polskim Prawem Budowlanym, normami, przepisami i aktualną wiedzą techniki elewacyjnej
  • oceny poprawności rozwiązań projektowych fasad w odniesieniu do wymogów fizyki budowli, wymogów akustycznych, statyki i wytrzymałości
  • nadzoru na budowie